Програма

scheduleДата на събитието: 01.04.2017г.

08:00 – 08:30 ­ Откриване и разпределяне на отбори по зали с отговорници
08:30 ­- 09:00 ­ Настаняване по залите, записване на всички участници
09:00 ­- 09:30 ­ Закуска
09:30 ­- 12:00 ­ Работа по проектите
12:00 ­- 13:00 ­ Обяд
13:00 ­- 16:00 ­ Работа по проектите (качване на последната версия на публичното хранилище до 16:00)
16:00 ­- 17:00 ­ Подготовка за презентации (журито преглежда програмния код)
17:00 ­- 18:30 ­ Представяне на проектите пред журито
18:30 ­- 19:00 ­ Събеседване на журито
19:00 ­- 19:50 ­ Награждаване и коментари на журито
19:50 ­- 20:00 ­ Закриване на хакатона