Регламент

 • zoom-bg-2­ В събитието участват отбори, които се състоят от два до четири участника ­
 • Отборите може да са смесени от студенти, ученици и външни лица ­
 • Могат да участват желаещи от различни сфери (ИТ, маркетинг и др.) ­
 • Всеки отбор работи в отделна зала от другите (При необходимост два отбора в голяма зала) ­
 • Отборите се сформират предварително или на място (участниците, които нямат отбор, ще бъдат разпределени на случаен принцип) ­
 • Участниците трябва да носят собствен компютър ­
 • За всеки отбор ще се осигурят разклонители и безжичен интернет ­
 • Има до пет направления, които са предварително одобрени за работа и ще бъдат обявени в началото на събитието­
 • Всеки отбор сам избира направлението и темата на приложението, което ще разработва ­
 • Няма ограничения в това какви технологии ще се използват ­
 • За всеки отбор ще има по един отговорник от организаторите, който ще съдейства за евентуални възникнали проблеми, както и ще указва с колко време разполага ­
 • Версии на кода трябва да се качват на публично хранилище през целия ден, като последната версия трябва да е качена до 16:00ч ­
 • Поради краткия период за работа е възможно представянето на прототип, вместо завършен продукт
 • Журито разглежда програмния код, докато участниците се подготвят за презентацията ­
 • В представянето на проекта може да участват произволен брой от участниците в екипа ­
 • В деня на събитието ще се определи с колко време за представяне разполагат екипите (спрямо броя на отборите)

 

Критерии Макс. брой точки
Идея – Уникална, приложима, полезна, креативност. 20т
Качество на прототипа – качество на технологично изпълнение, програмен код, спазване на конвенции 30т
Функционалност на прототипа – налични работещи основни функции 10т
Интуитивен интерфейс  (използваемост) – лесна работа с приложението/услугата 10т
Презентация – Ясна, изчерпателна, интересна/забавна 30т